Sponsoren

Namens het bestuur, vrijwilligers en de deelnemers van de kinderspeelweek willen wij de sponsoren van deze week heel hartelijk bedanken, want zonder deze mensen zou het werkelijk onmogelijk zijn om een speelweek in deze vorm te realiseren. Wij prijzen ons dan ook zeer gelukkig dat wij steeds op een grote groep mensen binnen en buiten Randwijk kunnen rekenen om de kinderspeelweek ieder jaar weer te kunnen organiseren.

Ook dit jaar zullen wij weer een beroep doen op met name de bedrijven in Randwijk en de Gemeente Overbetuwe alsook de Woningstichting om een bijdrage in de kosten van de organisatie.

Wij hopen van harte dat u weer onze kinderspeelweek wilt sponsoren zodat de jeugd een leuk en avontuurlijk weekje in de zomervakantie kan beleven.

Mocht het zo zijn dat u als ondernemer of als burger ons ook zou willen ondersteunen en u nog niet door ons benaderd bent laat ons dat dat dan even weten via ons email-adres kswrandwijk@gmail.com.

Op onze website vindt u ook de sponsoren die ons reeds hebben gesteund in het aanbieden van een onvergetelijke kinderspeelweek in Randwijk.

 

cheapest pharmacy online pharmacy cialis rx pharmacy ashp pharmacy residency pharmacy rochester nh